KLINIKKEN ER LUKKET TORSDAG 16. MAJ PGA KURSUS. DER HENVISES TIL BYENS ØVRIGE LÆGER.

Hvem er vi

Læge Peter Søndergaard
født 1973

Speciallæge i almen medicin

  • Medicinsk embedseksamen i 2000
  • Speciallæge i almen medicin
  • Praktiserende læge

 
Medlem af

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for Almen Medicin

 

Konsultationsygeplejerske Caroline Ravnsborg

Caroline Ravnsborg arbejder som konsultations-sygeplejerske i klinikken.

Caroline varetager konsultationer, blodprøvetagning, vaccinationer m.m.